CLWB GOLFF

CAERNARFON

GOLF CLUB

Job advert Feb2018.pdf Job advert Feb2018.pdf
Size : 122.799 Kb
Type : pdf
Job description.pdf Job description.pdf
Size : 265.503 Kb
Type : pdf
Application form BOPSMv4.docx Application form BOPSMv4.docx
Size : 225.611 Kb
Type : docx

Swydd Newydd - Clwb Golff Caernarfon

Rheolwr Busnes a Gweithrediadau


I wneud cais am y swydd, dewiswch a lawrlwythwch y disgrifiad swydd (ffeil pdf) a'r ffurflen gais (ffeil dogfen MS Word) trwy glicio uwchben a defnyddio'r opsiwn 'Save target'. Rhaid cwblhau'r ffurflen gais wedi deipio.


E-bostiwch eich ffurflen gais wedi'i chwblhau at Gadeirydd y Clwb John Rhys Jones cadeirydd@outlook.com


Dyddiad cau i wneud cais yw 6og ar Dydd Gwener 3ydd o fis Mawrth 2018.


I gael gwybod mwy am Glwb Golff Caernarfon ewch i'n gwefan: www.caernarfongolfclub.co.uk


Mewn achos o anawsterau technegol, cysylltwch â Thrysorydd y Clwb Vernon Evans trwy e-bost: davidvernonevans@gmail.com

 

New Vacancy - Caernarfon Golf Club

Business and Operations Manager


To apply for this vacancy select and download the job description (pdf file) and application form(MS Word document file) above by right clicking and use the 'Save target as' option. The application form must be completed in typed format.


Please e-mail your completed application form to the Club Chairman John Rhys Jones cadeirydd@outlook.com


Closing date for applications: 6pm on Friday 3rd March 2018


To find out more about Caernarfon Golf Club please visit our website: www.caernarfongolfclub.co.uk


In case of technical difficulties please contact the Club Treasurer Vernon Evans by e- mail: davidvernonevans@gmail.com